Тендер

Поставка канцелярских товаров для программ и офисов Мерсико в Бишкеке и в Оше

Mercy Corps International in the Kyrgyz Republic

Канцтовары | Все для офиса
Крайний срок: 13/07/2020


Mercy Corps exists to alleviate suffering, poverty and oppression by helping people build secure, productive and just communities.

Mercy Corps is an international humanitarian organization that has been working in Kyrgyzstan since 1994.  Mercy Corps is implementing the McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program supported by the United States Department of Agriculture (USDA).

Mercy Corps is inviting qualified organizations and private entrepreneurs to participate in the TENDER on the supply of Stationery for Mercy Corps offices and program needs in Bishkek and Osh.

Interested bidders are requested to submit the filled tender documents from July 2, 2020 to July 13, 2020 by email to: mckrprocurement@mercycorps.org with OSH-ST-RFB-0016 in the subject line.  The deadline for submission is July 13, 2020.

Late offers will not be considered.

Telephone inquiries are not available.


Mercy Corps (Мерсико) существует для преодоления страданий, бедности и угнетения, помогая людям строить безопасные, продуктивные и справедливые сообщества.

Мерсико является международной гуманитарной организацией, работающей в Кыргызстане с 1994 года.  Мерсико осуществляет Международную Продовольственную Программу МакГоверна-Доула для образования и питания детей, финансируемую Департаментом Сельского Хозяйства США (USDA).

Мерсико приглашает организации и частных предпринимателей принять участие в ТЕНДЕРЕ на поставку канцелярских товаров для программ и офисов Мерсико в Бишкеке и в Оше.

Полный пакет тендерных документов можно скачать по ссылке на сайте объявления.

Заинтересованные поставщики должны подать заполненные тендерные документы с пометкой OSH-ST-RFB-0016 с 2 июля 2020 года по 13 июля 2020 года на электронный адрес: mckrprocurement@mercycorps.org.

Крайний срок подачи заявок в виде заполненных тендерных документов до 17:00 13 июля 2020 года.

Предложения после указанного срока и времени рассматриваться не будут.

Справки по телефону не предоставляются.


Mercy Corps (Мерсико) уюму адамдарга коопсуз, натыйжалуу жана адилеттүү коомду түзүүгө жардам берип, азап чегүүнү, жакырчылыкты жана эзүүнү жеңип чыгуу үчүн кам көрөт.

Мерсико Кыргызстанда 1994-ж. бери иштеп келе жаткан эл аралык гуманитардык уюм. Мерсико АКШнын Айыл чарба Департаменти (USDA) каржылаган балдардын тамактануусу жана билим алуусу боюнча Макговерн-Доулдун Эл аралык Азык-түлүк Программасын иш жүзүнө ашырууда.

Мерсико уюмдарды жана жеке ишкерлерди Бишкек жана Ош жана шаарларындагы Мерсико уюмунун кеңселери жана программаларынын муктаждыктары үчүн кеңсе буюмдарын сатып алуу боюнча ТЕНДЕРГЕ катышууга чакырат.

Кызыкдар болгон уюмдар тендердик пакетти OSH-ST-RFB-0016 белгиси менен mckrprocurement@mercycorps.org электрондук дареги боюнча, 2020-жылдын 2-июлунан тартып 13-июлуна чейин, саат 08:00дөн 17:00 гө чейинки убакытта тапшыра алышат.

Толтурулган тендердик документтерди кабыл алуунун акыркы мөөнөтү – 2020-жылдын 13-июлунун саат 17:00гө чейин.

Көрсөтүлгөн убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.

Маалыматтар телефон аркылуу берилбейт.

Нет прикрепленных файлов


Вверх