Тендер

Поставка мыло-моющих средств для школ КР

Mercy Corps International in the Kyrgyz Republic

Клининг | Гигиенические средства | Экология
Крайний срок: 28/08/2020


ВНИМАНИЕ: По техническим причинам в тендерном пакете допущена ощибка в разделе 6. Вы можете скачать обновленный вариант тендерного документа по ссылке сайта.
Тендерный пакет также будет обновлен на сайте: www.procurement.kg

Mercy Corps exists to alleviate suffering, poverty and oppression by helping people build secure, productive and just communities.

Mercy Corps is an international humanitarian organization that has been working in Kyrgyzstan since 1994.  Mercy Corps is implementing the McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program supported by the United States Department of Agriculture (USDA).

Mercy Corps is inviting qualified organizations and private entrepreneurs to participate in the TENDER for purchasing and delivery of sanitation items for the schools of northern and southern regions of KR aimed to ensure schools can mitigate COVID-19 consequences.

Full package of tender documents can be received from the link on this site.

Interested bidders are requested to submit the filled tender documents from 08:00 to 17:00 from August 19, 2020 to August 28, 2020 by email to: mckrprocurement@mercycorps.org .

The deadline for submission is August 28, 2020 at 17:00.

Late offers will not be considered.

Telephone inquiries are not available.

 


Mercy Corps (Мерсико) уюму адамдарга коопсуз, натыйжалуу жана адилеттүү коомду түзүүгө жардам берип, азап чегүүнү, жакырчылыкты жана эзүүнү жеңип чыгуу үчүн кам көрөт.

Мерсико Кыргызстанда 1994-ж. бери иш иштеп келе жаткан эл аралык гуманитардык уюм. Мерсико АКШнын Айыл чарба Департаменти (USDA) каржылаган балдардын тамактануусу жана билим алуусу боюнча Макговерн-Доулдун Эл аралык Азык-түлүк Программасын иш жүзүнө ашырууда.

Мерсико уюмдарды жана жеке ишкерлерди COVID-19  таралуусун алдын алуу жана анын кесепеттерин басаңдатуу максатында КР Түндүк жана Түштүк аймактарындагы жайгашкан  мектептерге самын жана жуугуч каражаттарды жеткирип берүү боюнча ТЕНДЕРГЕ катышууга чакырат.

Толук тендердик документти сайттагы шилтемелер боюнча ала аласыздар.

Кызыкдар болгон уюмдар толтурулган тендердик документти mckrprocurement@mercycorps.org электрондук дареги боюнча 2020-жылдын 28-августуна  чейин, саат 08:00дөн 17:00гө чейинки убакытта тапшыра алышат.

Толтурулган тендердик документтер 2020-жылдын 28-августунда саат 17:00гө чейин кабыл алынат.

Көрсөтүлгөн убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.

Маалыматтар телефон аркылуу берилбейт.

 


Mercy Corps (Мерсико) существует для преодоления страданий, бедности и угнетения, помогая людям строить безопасные, продуктивные и справедливые сообщества.

Мерсико является международной гуманитарной организацией, работающей в Кыргызстане с 1994 года.  Мерсико осуществляет Международную Продовольственную Программу Макговерна-Доула для образования и питания детей, финансируемую Департаментом Сельского Хозяйства США (USDA).

Мерсико приглашает организации и частных предпринимателей принять участие в ТЕНДЕРЕ на поставку мыло-моющих средств для школ КР, расположенных на севере и юге страны, с целью профилактики дальнейшего распространения COVID-19 и смягчения его последствий.

Полный пакет тендерных документов можно скачать по ссылке на сайте объявления.

Заинтересованные поставщики должны подать заполненные тендерные документы с 08:00 по 17:00 с 19 августа 2020 года по 28 августа 2020 года на эл адрес: mckrprocurement@mercycorps.org

Конечный срок подачи заявок в виде заполненных тендерных документов – до 17:00 28 августа 2020 года.

Предложения после указанного срока и времени рассматриваться не будут.

Справки по телефону не предоставляются.


Вверх