Тендер

Разработка, ввод и поддержка мобильного приложения для мобилизации сообщества в рамках проекта MGD’21

Mercy Corps

IT-услуги | ПО | Телекоммуникация | Колл-центр | Интернет Исследование | Опрос | Анализ | Проекты | Оценка
Крайний срок: 10/07/2023


Mercy Corps exists to alleviate suffering, poverty and oppression by helping people build secure, productive and just communities.

Mercy Corps is an international humanitarian organization that has been working in Kyrgyzstan since 1994.  Mercy Corps is implementing the McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program supported by the United States Department of Agriculture (USDA).

Mercy Corps is inviting qualified organizations and private entrepreneurs to participate in the TENDER for mobile application for community mobilization development, deployment and support under MGD’21.

Full package of tender documents (Request for bids including technical specifications) can be downloaded from the following websites: www.procurement.kg

Interested bidders are requested to submit the filled tender package from June 27, 2023 to July 10, 2023 by email to: mckrprocurement@mercycorps.org with indicating the name of the tender BIS-ST-RFP-0037 “Development of  mobile application” in the subject line.

The deadline for submission of completed tender documents is before 17:00 on July 10, 2023.

Late offers will not be considered.  Telephone inquiries are not available.


Mercy Corps (Мерсико) существует для преодоления страданий, бедности и угнетения, помогая людям строить безопасные, продуктивные и справедливые сообщества.

Мерсико является международной гуманитарной организацией, оказывающей помощь Кыргызской Республике с 1994 года.  Мерсико осуществляет Международную Продовольственную Программу Макговерна-Доула для образования и питания детей, финансируемую Департаментом Сельского Хозяйства США (USDA).

Мерсико приглашает организации и частных предпринимателей принять участие в ТЕНДЕРЕ на разработку, ввод и поддержку мобильного приложения для мобилизации сообщества в рамках проекта MGD’21.

Полный пакет тендерных документов (Запрос ценовых предложений, включая технические спецификации) можно скачать по ссылке на следующих сайтах: www.procurement.kg

Заинтересованные поставщики должны подать заполненные тендерные документы с 27 июня 2023 года по 10 июля 2023 года на электронный адрес: mckrprocurement@mercycorps.org с указанием названия тендера BIS-ST-RFP-0037 «Разработка мобильного приложения» в теме письма.

Конечный срок подачи заявок в виде заполненных тендерных документов – 10 июля 2023 года до 17:00.

После указанного срока предложения не рассматриваются.   Справки по телефону не предоставляются.


Mercy Corps (Мерсико) уюму адамдарга коопсуз, натыйжалуу жана адилеттүү коомду түзүүгө жардам берип, азап чегүүнү, жакырчылыкты жана эзүүнү жеңүү үчүн кам көрөт.

Мерсико 1994-ж. бери Кыргыз Республикасына жардам көрсөтүп келе жаткан  эл аралык гуманитардык уюм. Мерсико АКШнын Айыл чарба департаменти (USDA) тарабынан каржыланган МакГоверн-Доулдун “Билим үчүн азык жана балдардын тамактануусу” (МГД) эл аралык азык-түлүк программасын иш жүзүнө ашырууда.

Мерсико уюмдарды жана жеке ишкерлерди МГД долбоорунун алкагында коомчулукту мобилизациялоо үчүн мобилдик тиркемени иштеп чыгуу, ишке ашыруу жана колдоо боюнча ТЕНДЕРГЕ катышууга чакырат.

Тендердик документтердин толук пакетин (баалар боюнча сунуштардын талаптарын, анын ичинде техникалык өзгөчөлүктөрдү) төмөнкү веб-сайттардан көчүрүп алса болот: www.procurement.kg

Кызыкдар болгон бардык камсыздоочулардын BIS-ST-RFP-0037 “Мобилдик тиркемени иштеп чыгуу” деп белгиленип толтурулган тендердик документтерди 2023-жылдын 27-июнунан тартып 2023-жылдын 10-июлуна чейин mckrprocurement@mercycorps.org электрондук дарегине тапшыруусу керек.

Толтурулган тендердик документтердин тапшыруунун акыркы мөөнөтү 10-июль 2023-жыл саат 17:00гө чейин.

Көрсөтүлгөн убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.

Маалыматтар телефон аркылуу берилбейт.

Нет прикрепленных файлов


Вверх