Тендер

Закуп ящиков для пчел и пчелиных улей

Rural Development Fund

Разное
Крайний срок: 24/07/2023


Рурал девелопмент фонду «Чычкан капчыгайынын башкаруусун жакшыртуу» долбоорунун алкагында Токтогул району, Жалал-Абад облусунда төмөнкү материалдарды сатып алууга тендер жарыялайт:
1. бал челектер;
2. аары уюктар.
Сунуштар 2023 жылдын 24 июлуна чейин ruraldevelopmentfund2020@gmail.com почта аркылуу кабыл алынат:
«Чычкан капчыгайынын башкаруусун жакшыртуу» долбоору Critical Ecosystem Partnership Fund – CEPF каржылык колдоосу менен ишке ашырылууда.


Общественный Фонд «Rural Development Fund», в рамках проекта «Улучшение управление ущельем Чычкан в Кыргызстане», реализуемый в Токтогулском районе Джалал-Абадской области
объявляет тендер на закуп следующих материалов:
1) ящики для пчел;
2) пчелиные ульи
Предложения принимаются до 24.07.2023 по почте ruraldevelopmentfund2020@gmail.com
Проект «Улучшение управление ущельем Чычкан в Кыргызстане» реализуется при финансовой поддержке CEPF, Critical Ecosystem Partnership Fund.

Нет прикрепленных файлов


Вверх