Тендер

Закуп строительных материалов

Rural Development Fund

Строительство и монтаж | Оборудование и материалы | Инженерные системы
Крайний срок: 24/07/2023


Рурал девелопмент фонду «Чычкан капчыгайынын башкаруусун жакшыртуу» долбоорунун алкагында Токтогул району, Жалал-Абад облусунда таштанды урналарды орнотуу үчүн төмөнкү материалдарды сатып алууга жана кызматтарды көрсөтүүгө тендер жарыялайт:
1. Лист (калындыгы 07, 2/1);
2. Угольник 03;
3. Вулканит -180;
4. Электрод;
5. Краска машхад;
6. Пластик салуучу урна сатып алуу (Техникалык тапшырмалар суроо-талап боюнча жөнөтүлөт);
7. Урналарды жасатуу;
Сунуштар 2023 жылдын 24 июлуна чейин ruraldevelopmentfund2020@gmail.com почта аркылуу кабыл алынат:
«Чычкан капчыгайынын башкаруусун жакшыртуу» долбоору Critical Ecosystem Partnership Fund – CEPF каржылык колдоосу менен ишке ашырылууда


Общественный Фонд «Rural Development Fund», в рамках проекта «Улучшение управление ущельем Чычкан в Кыргызстане», реализуемый в Токтогулском районе Джалал-Абадской области
объявляет тендер на закуп следующих материалов и предоставления услуг:
1. Лист (толщина 0,7 2/1;
2. Угольник 03;
3. Вулканит;
4. Электрод;
5. Краска машхад
6. Закуп урн для пластиковых отходов (ТЗ в будет отправлено по запросу);
Предложения принимаются до 24.07.2023 по почте ruraldevelopmentfund2020@gmail.com
Проект «Улучшение управление ущельем Чычкан в Кыргызстане» реализуется при финансовой поддержке CEPF, Critical Ecosystem Partnership Fund.

Нет прикрепленных файлов


Вверх