Запрос на выражение заинтересованности

Поставка кефира

Mercy Corps International in the Kyrgyz Republic

Продукты питания | Услуги питания | Кейтеринг-услуги
Крайний срок: 20/07/2023


Mercy Corps exists to alleviate suffering, poverty and oppression by helping people build secure, productive and just communities.

Mercy Corps is an international humanitarian organization that has been working in Kyrgyzstan since 1994.  Mercy Corps is implementing the McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program supported by the United States Department of Agriculture (USDA).

Mercy Corps is inviting producers, distributors and private entrepreneurs engaged in the production and sale of local sour-milk product – KEFIR to participate in the “Intent To Bid” process under the TENDER on the supply of socially significant product (local sour-milk product – KEFIR) for educational institutions throughout Kyrgyz Republic from October 01, 2023 through May 25, 2024.

Initially, if you are willing to participate in the above-mentioned tender, you are requested to submit the Intent to Bid and Supplier Information Form only, at this stage.

Full package of documents (Intent To Bid and Supplier Information Form) can be downloaded from the following websites: www.procurement.kg

Interested bidders are requested to submit the filled (signed and stamped) documents from July 07, 2023 to July 20, 2023 by email to: mckrprocurement@mercycorps.org with indicating OSH-HVT-RFB-0028 “(Supply of Kefir)” in the subject line.

The deadline for submission is 17:00 on July 20, 2023.

Please note – you are NOT REQUIRED to submit your Offers at this stage.

Complete Tender Package will be shared with those who submitted signed and stamped Intend to Bid form and Supplier Information Form in a timely manner.


Mercy Corps (Мерсико) существует для преодоления страданий, бедности и угнетения, помогая людям строить безопасные, продуктивные и справедливые сообщества.

Мерсико является международной гуманитарной организацией, оказывающей помощь Кыргызской Республике с 1994 года.  Мерсико осуществляет Международную Продовольственную Программу Макговерна-Доула для образования и питания детей, финансируемую Департаментом Сельского Хозяйства США (USDA).

Мерсико приглашает производителей, дистрибьюторов и частных предпринимателей занимающихся производством и продажей местной кисло-молочной продукции – КЕФИР принять участие в процессе «Запрос на выражение заинтересованности» в рамках ТЕНДЕРА на поставку социально значимого продукта (местной кисло-молочной продукции – КЕФИР) для образовательных учреждений Кыргызской Республики на период с 1 октября 2023 года по 25 мая 2024 года.

На данном этапе, заинтересованным Поставщикам требуется заполнить формы “Intent to Bid” и “Supplier Information Form”.

Полный пакет документов (“Intent to Bid” и “Supplier Information Form”) можно скачать по ссылке на следующих сайтах: www.procurement.kg

Заинтересованные поставщики должны подать заполненные (с подписью и печатью) документы с 7 июля 2023 года по 20 июля 2023 года на электронный адрес: mckrprocurement@mercycorps.org с указанием OSHHVTRFB-0028  «Поставка Кефира» в теме письма.

Конечный срок подачи документов – 20 июля 2023 года до 17:00.

Обратите внимание – Подача тендерных предложений НЕ ТРЕБУЕТСЯ на данном этапе.

Полный пакет тендерных документов будет предоставлен заинтересованным Поставщикам, кто своевременно предоставил подписанные и заверенные печатью документы, как указанно выше.


Mercy Corps (Мерсико) уюму адамдарга коопсуз, натыйжалуу жана адилеттүү коомду түзүүгө жардам берип, азап чегүүнү, жакырчылыкты жана эзүүнү жеңип чыгуу үчүн кам көрөт.

Мерсико Кыргыз Республикасында 1994-жылдан бери иштеп келе жаткан  Эл аралык гуманитардык уюм. Мерсико Кыргыз Республикасында учурда АКШ Айыл чарба Департаменти (USDA) тарабынан каржыланган Билим үчүн азык-түлүк жана балдардын тамактануусу боюнча Макговерн-Доулдун Эл аралык Программасын иш жүзүнө ашырууда.

Мерсико жергиликтүү кычкыл сүт азыгы – КЕФИРди өндүрүүчүлөрдү, таратуучуларды (дистрибьюторлорду) жана аны өндүрүү жана сатуу менен алектенген жеке ишкерлерди 2023-жылдын 1-октябрынан тартып 2024-жылдын 25-майына чейинки убакыт аралыгында Кыргыз Республикасынын билим берүү мекемелерин социалдык мааниге ээ азык (жергиликтүү кычкыл сүт азыктары – КЕФИР) менен камсыз кылып туруу боюнча жарыялануучу ТЕНДЕРДИН алкагындагы “Катышуу ниетин билдирүү” жараянына катышууга чакырат.

Эгерде жогоруда аталган ТЕНДЕРГЕ катышууга ниетиңиз болсо, анда ТЕНДЕРДИН бул этабында сиздерден “Катышуу ниетин билдирүү” жана “Жеткирип берүүчү жөнүндө маалымат” (“Intent to Bid” жана “Supplier Information Form”) формаларын гана толтуруп тапшыруу талап кылынат.

Документтердин толук пакетин (“Катышуу ниетин билдирүү” жана “Жеткирип берүүчү жөнүндө маалымат”/“Intent to Bid” жана “Supplier Information Form” формаларын) төмөнкү веб-сайттардан көчүрүп алсаңыздар болот: www.procurement.kg

Кызыкдар болгон бардык камсыздоочулар (жеткирип берүүчүлөр) толтурулган (кол коюлган жана мөөр басылган) документтерди каттын  темасында  OSH-HVT-RFB-0028 “Кефир менен камсыз кылуу” деп белгилеп, 2023-жылдын 7-июлунунан тарта 2023-жылдын 20-июлуна чейинки убакытта mckrprocurement@mercycorps.org электрондук дарегине жөнөтүүсү керек. Толтурулган документтерди тапшыруунун акыркы мөөнөтү –  2023-жылдын 20-июлунун саат 17:00гө чейин.

Эскертүү – Бул этапта Тендердик докумментерди тапшыруу ТАЛАП КЫЛЫНБАЙТ.

Кол коюлган жана мөөр басылган документтерди өз убагында тапшырган катышучулар менен гана толук тендердик документтер менен бөлүшөбүз.

Нет прикрепленных файлов


Вверх