Тендер

Закупка и поставка сушильного оборудования для фруктов и овощей для образовательных учреждений Кыргызской Республики

Филиал Мерсико Интернешнл (Мерсико) в КР

Промышленное и профессиональное оборудование | Электротехника | Ремонт
Крайний срок: 04/06/2021


Mercy Corps exists to alleviate suffering, poverty and oppression by helping people build secure, productive and just communities.

Mercy Corps is an international humanitarian organization that has been providing humanitarian aid and development services to the Kyrgyz Republic since 1994.  Mercy Corps is implementing the McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program supported by the United States Department of Agriculture (USDA).

Mercy Corps is inviting qualified organizations and private entrepreneurs to participate in the TENDER on the supply and delivery of fruit and vegetable dryers for the schools in the Southern and Northern regions of Kyrgyzstan. The full package of tender documents can be received from the link on this site.

Interested bidders are requested to submit the filled tender documents from May 26, 2021 to June 4, 2021 by email to: mckrprocurement@mercycorps.org with BIS-ST-RFB-0026 «Supply of Dryer equipment» in the subject line. The deadline for submission is before 17.00 on June 4, 2021.

Late offers will not be considered.

Telephone inquiries are not available.


Mercy Corps (Мерсико) существует для преодоления страданий, бедности и угнетения, помогая людям строить безопасные, продуктивные и справедливые сообщества.

Мерсико является международной гуманитарной организацией, оказывающей гуманитарную помощь и услуги развития Кыргызстану с 1994 года. Мерсико осуществляет Международную Продовольственную Программу МакГоверна-Доула для образования и питания детей, финансируемую Департаментом Сельского Хозяйства США (USDA).

Мерсико приглашает организации и частных предпринимателей принять участие в ТЕНДЕРЕ на закупку и поставку сушильного оборудования для фруктов и овощей для образовательных учреждений Кыргызской Республики. Полный пакет тендерных документов можно скачать по ссылке на сайте объявления.

Заинтересованные поставщики должны подать заполненные тендерные документы с пометкой BIS-ST-RFB-0026 «Поставка сушильного оборудования» с 26 мая 2021 года по 4 июня 2021 года на электронный адрес: mckrprocurement@mercycorps.org

Крайний срок подачи заявок в виде заполненных тендерных документов до 17:00 4 июня 2021 года.

Предложения после указанного срока и времени рассматриваться не будут.

Справки по телефону не предоставляются.


Mercy Corps (Мерсико) уюму адамдарга коопсуз, натыйжалуу жана адилеттүү коомду түзүүгө жардам берип, азап чегүүнү, жакырчылыкты жана эзүүнү жеңип чыгуу үчүн кам көрөт.

Мерсико Кыргызстанда 1994-ж. бери гуманитардык жардам көрсөтүп жана өнүктүүрү кызматтарын аткарып келе жаткан эл аралык гуманитардык уюм. Мерсико АКШнын Айыл чарба Департаменти (USDA) каржылаган балдардын тамактануусу жана билим алуусу боюнча Макговерн-Доулдун Эл аралык Азык-түлүк Программасын иш жүзүнө ашырууда.

Мерсико уюмдарды жана жеке ишкерлерди Кыргыз Республикасынын окуу мекемелерине мөмө жана жер-жемиштерин кургатуучу жабдууларды сатып алуу жана жеткируу боюнча ТЕНДЕРГЕ катышууга чакырат. Тендердик документтердин толук пакетин кулактандыруу жарыяланган сайттагы шилтемеден жүктөп алууга болот.

Кызыкдар болгон уюмдар тендердик документтерди BIS-ST-RFB-0026 «мөмө жана жер-жемиштерин кургатуучу жабдууларды» белгиси менен mckrprocurement@mercycorps.org электрондук дареги боюнча, 2021-жылдын 26-майдан тартып 4-июнга чейин, тапшыра алышат.

Толтурулган тендердик документтерди кабыл алуунун акыркы мөөнөтү – 2021-жыл 4-июнь саат 17:00гө чейин.

Көрсөтүлгөн убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.

Маалыматтар телефон аркылуу берилбейт.


Вверх