Тендер

Закуп фото ловушек

Rural Development Fund

Разное
Крайний срок: 24/07/2023


Рурал девелопмент фонду «Чычкан капчыгайынын башкаруусун жакшыртуу» долбоорунун алкагында Токтогул району, Жалал-Абад облусунда фотокапкандарды сатып алууга тендер жарыялайт.
Сунуштар 2023 жылдын 24 июльга чейин ruraldevelopmentfund2020@gmail.com почта аркылуу кабыл алынат:
«Чычкан капчыгайынын башкаруусун жакшыртуу» долбоору Critical Ecosystem Partnership Fund – CEPF каржылык колдоосу менен ишке ашырылууда.
Общественный Фонд «Rural Development Fund» объявляет тендер на закуп фото ловушек в рамках проекта «Улучшение управление ущельем Чычкан в Кыргызстане», реализуемый в Токтогульском районе Джалал-Абадской области.
Предложения принимаются до 24.07.2023 по почте ruraldevelopmentfund2020@gmail.com
Проект «Улучшение управление ущельем Чычкан в Кыргызстане» реализуется при финансовой поддержке CEPF, Critical Ecosystem Partnership Fund.

Нет прикрепленных файлов


Вверх