Тендер

Закуп строительных материалов

Rural Development Fund

Строительство и монтаж | Оборудование и материалы | Инженерные системы
Крайний срок: 24/07/2023


Рурал девелопмент фонду «Чычкан капчыгайынын башкаруусун жакшыртуу» долбоорунун алкагында төмөнкү материалдарды сатып алууга тендер жарыялайт:
1. Лесоматериал;
2. Мыктар;
3. Металл листтер (чатырды жабуу үчүн темир);
4. Боектор (металл буюмдарын сырдоо үчүн боёк).
Сунуштар 2023 жылдын 24 июлуна чейин ruraldevelopmentfund2020@gmail.com почта аркылуу кабыл алынат:
«Чычкан капчыгайынын башкаруусун жакшыртуу» долбоору Critical Ecosystem Partnership Fund – CEPF каржылык колдоосу менен ишке ашырылууда.


Общественный Фонд «Rural Development Fund», в рамках проекта «Улучшение управление ущельем Чычкан в Кыргызстане», реализуемый в Токтогулском районе Джалал-Абадской области
объявляет тендер на закуп следующих услуг и материалов:
1. Лесоматериал;
2. Гвозди;
3. Металлические листы (кровельное железо);
4. Краска (для покраски металлических изделий).
Просим высылать предложения на почту ruraldevelopmentfund2020@gmail.com до 24.07.23
Проект «Улучшение управление ущельем Чычкан в Кыргызстане» реализируется при финансовой поддержке CEPF, Critical Ecosystem Partnership Fund.

Нет прикрепленных файлов


Вверх