Запрос на выражение заинтересованности

Транспортные услуги

Mercy Corps International in the Kyrgyz Republic

Автомобили | Спецтехника | Авиа-ЖД-техника | Техосмотр и ремонт Транспортировка | Логистика | Таможенные услуги | Авиабилеты
Крайний срок: 11/11/2023


Tender Notice

Mercy Corps is a non-religious, non-profit and non-governmental international humanitarian organization.

Mercy Corps is implementing the McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program supported by the United States Department of Agriculture (USDA).

Mercy Corps is inviting specialized transportation companies and private entrepreneurs to participate in the “Intent To Bid” process under the TENDER for the provision of transportation services for Mercy Corps Program implementation in the Southern and Northern regions of the Kyrgyz Republic for the period from January 1, 2024 through December 31, 2025.

Initially, if you are willing to participate in the above-mentioned tender, you are requested to submit the Intent to Bid and Supplier Information Form only, at this stage.

Full package of documents (Intent To Bid and Supplier Information Form) can be downloaded from the following website: www.procurement.kg or can be picked up at Mercy Corps offices (177, Aliev str., Osh or 73, Erkindik boulevard, Bishkek, KR).

Interested bidders are requested to submit the filled (signed and stamped) documents from October 31, 2023 to November 11, 2023 by email to: mckrprocurement@mercycorps.org with indicating OSH-HVT-RFP-0031  “Transportation services” in the subject line or return completed Intent to Bid and Supplier Information Forms in person and put in the Tender Box placed at Mercy Corps office (177, Aliev str., Osh or 73, Erkindik boulevard, Bishkek, KR). The Tender Reference number should be written in the envelope.

The deadline for submission is 17:00, November 11, 2023.

Please note – you are NOT REQUIRED to submit your Offers at this stage.

Completed Tender Package will be shared with those who submitted signed and stamped Intend to Bid form and Supplier Information Form in a timely manner.


Уведомление о тендере

Мерсико — нерелигиозная, некоммерческая и неправительственная международная гуманитарная организация.

Мерсико осуществляет Международную Продовольственную Программу Макговерна-Доула для образования и питания детей, финансируемую Департаментом Сельского Хозяйства США (USDA).

Мерсико приглашает специализированные транспортные компании и частных предпринимателей принять участие в процессе «Запрос на выражение заинтересованности» в рамках ТЕНДЕРА на предоставление транспортных услуг для Программ Мерсико по Южному и Северному регионам Кыргызской Республики на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года.

На данном этапе, заинтересованным Поставщикам требуется заполнить формы “Запрос на выражение заинтересованности” и “Информация о Поставщике” (“Intent to Bid” и “Supplier Information Form”).

Полный пакет документов (“Intent to Bid” и “Supplier Information Form”) можно скачать по ссылке на следующем сайте: www.procurement.kg или получить в офисах Мерсико (КР, г. Ош, ул. Алиева 177 или г. Бишкек, бул. Эркиндик 73)

Заинтересованные поставщики должны подать заполненные (с подписью и печатью) документы с 31 октября 2023 года по 11 ноября 2023 года на электронный адрес: mckrprocurement@mercycorps.org с указанием OSHHVTRFP-0031 «Транспортные услуги» в теме письма или вернуть заполненные Запрос на выражение заинтересованности и Информацию о поставщике (с подписью и печатью)  в тендерный ящик в офисах Мерсико (КР, г. Ош, ул. Алиева 177 или г. Бишкек, бул. Эркиндик 73). Номер тендера должен быть указан на конверте.

Конечный срок подачи документов – 11 ноября 2023 года до 17:00.

Обратите внимание – Подача тендерных предложений НЕ ТРЕБУЕТСЯ на данном этапе.

Полный пакет тендерных документов будет предоставлен заинтересованным Поставщикам, кто своевременно предоставил подписанные и заверенные печатью документы, как указанно выше.


Тендер жөнүндө билдирүү

Мерсико диний эмес, коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюм. Мерсико учурда АКШнын Айыл чарба Департаменти (USDA) каржылаган балдардын тамактануусу жана билим алуусу боюнча Макговерн-Доулдун Эл аралык Азык-түлүк Программасын иш жүзүнө ашырууда.

Мерсико адистештирилген унаа компанияларын жана жеке ишкерлерди 2024-жылдын 1-январынан тарта 2025­-жылдын 31-декабрына чейинки убакыт аралыгында транспорттук кызматын Мерсиконун Туштук жана Тундук региондогу программаларына корсотуу учун  ТЕНДЕРдин алкагындагы “Катышуу ниетин билдирүү” жараянына катышууга чакырат.

ТЕНДЕРдин бул этабында кызыкдар болгон кызмат көрсөтүүчүлөрдөн “Катышуу ниетин билдирүү” жана “Катышуучу (камсыздоочу) жөнүндө маалымат” (“Intent to Bid” жана “Supplier Information Form”) формаларын гана толтуруп тапшыруу талап кылынат.

Документтердин толук пакетин (“Катышуу ниетин билдирүү” жана “Катышуучу (камсыздоочу) жөнүндө маалымат”/“Intent to Bid” жана “Supplier Information Form” формаларын) төмөнкү веб-сайтдан көчүрүп алсаңыздар: www.procurement.kg же Мерсиконун кеңсесинен (КР, Ош шаары, Алиев көчөсү 173, же Бишкек шаары, Эркиндик бульвары 73) алсаңыздар болот.

Кызыкдар болгон кызмат көрсөтүүчүлөр толтурулган (кол коюлган жана мөөр менен бекитилген) документтерди 2023-жылдын 31-октябрынан 2023-жылдын 11-ноябрына чейинки убакыт аралыгында mckrprocurement@mercycorps.org электрондук дарегине каттын аталышына OSH-HVT-RFP-0031 «Транспорттук кызматтар » деп көрсөтүү менен тапшырышы керек.

Документтерди тапшырунун акыркы мөөнөтү 2023-жылдын 11-ноябрынын саат 17:00гө чейин.

Эскертүү – бул этапта Тендердик сунуштарды тапшыруу ТАЛАП КЫЛЫНБАЙТ.

Жогоруда айтылгандай кол коюлган жана мөөр менен бекитилген документтерди өз убагында тапшырган катышучулар менен толук тендердик документтер менен бөлүшөбүз.

Нет прикрепленных файлов


Вверх